Welcome To NXB The Gioi
 
 
   
  Xem danh sách tin t?c & s? ki?n  
 
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017 (số liệu chưa kiểm toán) của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thế Giới

Báo cáo tài chính năm 2016 (nhấn link dưới đây để đọc báo cáo hoặc down về)

La Campagne Hồ Chí Minh au coeur de Paris
Author: Vo Van Sung
Format: 14 x 20,5cm
No of pages: 254
Price in Vietnam: vnd 185,000/copy
In Asia: US$ 21.50/copy
In Europe: US$ 22.50/copy
In America & Africa: US$ 23.00/copy

 


Báo cáo tài chính năm 2016 (nhấn link dưới đây để đọc báo cáo hoặc down về)

Báo cáo tài chính theo  Thông tư 200 của Tổng cục Thuế của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thế Giới trong năm 2016 (đã kiểm toán)
Download tại đây

Under the Ministry of Culture, Sports and Tourism of Viet Nam
License No. 280/GP-BC dated 14th May 2004 by the Department for Journalism, Vietnam Ministry of Information and Communications.
Director and Chief-Editor of Thế Giới Publishers: Dr. Trần Đoàn Lâm
Address: 46 Trần Hưng Đạo Str., Hà Nội, Việt Nam, Tel: (84-4) 38253841, Fax: (84-4) 38269578, Email: thegioi@hn.vnn.vn
Copyright 2003 Thế Giới Publishers. All rights reserved. Number of visitors: