Welcome To NXB The Gioi
 
 

Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017 (số liệu chưa kiểm toán) của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thế Giới  More

La Campagne Hồ Chí Minh au coeur de Paris
Author: Vo Van Sung
Format: 14 x 20,5cm
No of pages: 254
Price in Vietnam: vnd 185,000/copy
In Asia: US$ 21.50/copy
In Europe: US$ 22.50/copy
In America & Africa: US$ 23.00/copy
 More

2001 mục từ tiếng Anh thông dụng bằng tranh dành cho tre em
Giá bán tại Việt Nam: 45.000 đ/cuốn

12.000 động từ tiếng Pháp (cách sử dụng)
Giá bán tại Việt Nam: 43.000 đ/cuốn

Ngữ pháp tiếng Anh thật là đơn giản
Giá bán tại Việt Nam: 25.000 đ/cuốn

Hội thoại Việt - Nga - Trung
Nhà xuất bản Thế Giới
Giá bán tại Việt Nam: 30.000 đ/cuốn

Nghi thức lời nói Nga
A.A. Akisina - N.I. Phormanopxcaia
Giá bán tại Việt Nam: 20.000 đ/cuốn

Từ điển Quốc Tế ngữ (Tập 1)
Nguyễn Minh Kính
Giá bán tại Việt Nam: 75.000 đ/cuốn

Từ điển Quốc Tế ngữ (tập 2)
Nguyễn Minh Kính
Giá bán tại Việt Nam: 75.000 đ/cuốn

Từ điển Nga - Việt (tập 1)
Nhiều tác giả

Giá bán tại Việt Nam: 99.000 đ/cuốn


Từ điển Nga - Việt (tập 2)
Nhiều tác giả
Giá bán tại Việt Nam: 99.000 đ/cuốn

Page » « 2 (2 pages )

Under the Ministry of Culture, Sports and Tourism of Viet Nam
License No. 280/GP-BC dated 14th May 2004 by the Department for Journalism, Vietnam Ministry of Information and Communications.
Director and Chief-Editor of Thế Giới Publishers: Dr. Trần Đoàn Lâm
Address: 46 Trần Hưng Đạo Str., Hà Nội, Việt Nam, Tel: (84-4) 38253841, Fax: (84-4) 38269578, Email: thegioi@hn.vnn.vn
Copyright 2003 Thế Giới Publishers. All rights reserved. Number of visitors: