Welcome To NXB The Gioi
 
 

Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017 (số liệu chưa kiểm toán) của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thế Giới  More

La Campagne Hồ Chí Minh au coeur de Paris
Author: Vo Van Sung
Format: 14 x 20,5cm
No of pages: 254
Price in Vietnam: vnd 185,000/copy
In Asia: US$ 21.50/copy
In Europe: US$ 22.50/copy
In America & Africa: US$ 23.00/copy
 More

Từ điển văn hoá cổ truyền Việt Nam
Hữu Ngọc chủ biên
Giá bán tại Việt nam: 75.000 đ/cuốn

Phác thảo lịch sử nhân loại
Mai Quảng, Đỗ Đức Thịnh

Giá bán tại Việt Nam: 86.000 đ/cuốn


250 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới

Giá bán tại Việt Nam: 141.000 đ/cuốn

(Out-of-Stock)


Đông Nam á - chặng đường dài phía trước
Lim Chong Yah
Giá bán tại Việt Nam: 60.000 đ/cuốn
(Out-of-Stock)

Freud đã thực sự nói gì?
Haford Clark
Giá bán tại Việt Nam: 39.000 đ/cuốn
(Out-of-Stock)

Trung Quốc và tổ chức Thương mại thế giới WTO
Nhiều tác giả
Giá bán tại Việt Nam: 31.000 đ/cuốn

Nghiên cứu lịch sử - một cách thức diễn giải
Arnold Toynbee
Giá bán tại Việt Nam: 73.000 đ/cuốn
(Out-of-Stock)

Khổng Tử gia giáo
Nhiều tác giả

Giá bán tại Việt Nam: 50.000 đ/cuốn


Âm nhạc và múa trên thế giới
Phạm Ngọc Chi biên soạn
Giá bán tại Việt Nam: 17.000 đ/cuốn

Page » « 2 3 4 5 ... Last (26 pages )

Under the Ministry of Culture, Sports and Tourism of Viet Nam
License No. 280/GP-BC dated 14th May 2004 by the Department for Journalism, Vietnam Ministry of Information and Communications.
Director and Chief-Editor of Thế Giới Publishers: Dr. Trần Đoàn Lâm
Address: 46 Trần Hưng Đạo Str., Hà Nội, Việt Nam, Tel: (84-4) 38253841, Fax: (84-4) 38269578, Email: thegioi@hn.vnn.vn
Copyright 2003 Thế Giới Publishers. All rights reserved. Number of visitors: